Reklama
 
Blog | Ivan Derer

Nad dopisy voličů

Vždycky před volbami mi do emailu chodí dotazy. Celkem mě to těší, protože to vypadá, že lidi nad tím, koho budou volit, uvažují. Občas se mě taky ptají z iHned, nebo mi přijdou zajímavý nějaký otázky z kalkulačky. Snažím se odpovídat jak to jde a tak jsem si řek, že udělám kompilaci toho nejzajímavějšího, když už se zase blíží ty volby.

Mimochodem, důležitější, než ty v minulém roce...

Mám volit Piráty?

http://www.mamvolitpiraty.eu/

Je koho volit?

Reklama

Samozřejmě https://www.pirati.cz/lide/ivan_derer

Měl by být prezident i nadále volen přímo občany?

Ano.

Této veselé novince by měla ale odpovídat i změna Ústavy a prezidentských pravomocí.

Měl by mí zaměstnavatel možnost dát výpověď bez udání důvodů?

Ne.

Středověk už byl.

Měly by být zachovány tzv. Babyboxy?

Ano.

Určitě je lepší, pokud je člověk odložen do babyboxu, než do popelnice.

Měla by být zavedena možnost eutanázie?

Ano.

Lidé mají možnost rozhodovat o spoustě banalit a právo odejít ze světa plného utrpení by jim mělo být odepřeno?

Měla by ČR i nadále usilovat o přijetí eura?

Ano.

Euro by mělo být přijato a občané by se měli k jeho přijetí vyjádřit v referendu.

Jak vidíte skutečnost, že tento rok bude moci Ústředí muslimských obcí požádat o rozšíření svých práv, mezi něž patří možnost vyučovat na školách a mít duchovní např. ve věznicích?

Česká republika je svobodný stát a zaručuje svobodu náboženského vyznání.

Všechny církve by měly mít stejná práva na území ČR a zároveň i stejné povinnosti, o tom, že musí respektovat zákony státu ani nemluvím.

Všimnul jsem si, že existuje petice, která napadá možnost rozšíření práv ÚMO z důvodu nepublikování výročních zpráv a šíření nenávisti. Tam se asi vyplatí celý případ sledovat.

Na druhou stranu, pokud mohou mít takto rozšířená práva například Jehovisté, nevidím důvod proč by největší světové náboženství nemohlo mít v ČR stejný status, pokud splní všechny zákonné podmínky.

Měl by mít prezident i nadále možnost udělovat milost?

Ano.

Prezident by měl mít možnost napravit chyby nebo příliš technokratické vymáhání práva (nemocní, matky malých dětí, staří lidé).

Na druhou stranu, prezident by neměl mít možnost udělovat amnestii. Tu by měl udělovat parlament speciálním zákonem.

Mělo by být zřízeno specializované státní zastupitelství pro boj proti korupci?

Ne.

Úřad pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a terorismem je definován v platném zákonu o Státním zastupitelství. Nic dalšího není potřeba.

(Liší se od stanoviska Pirátů, kteří jsou pro zřízení specializovaného státního zastupitelství)

Myslíte si, že by mělo být kouření v restauracích zakázáno?

Je mi to jedno.

V celém civilizovaném světě už se v hospodách nekouří, jen v Česku si člověk nemůže vzít na sebe ty hadry, co měl den předtím v baru. Je samozřejmě sexy smrdět jako prase, ale Češi by měli mít možnost si dobrovolně tuhle svobodu smrdět zvolit nebo ne.

(Liší se od stanoviska Pirátů, kteří jsou proti zákazu kouření.)

Měli by občané mít možnost predložit návrh zákona pomocí petice?

Ano.

Někdy je potřeba vzít věci do svých rukou, i když si na to platím drahou firmu.

Měla by ČR být i nadále členem NATO?

Ano.

Jsem rád, že ČR je členem NATO. Stačí se pozorně zadívat směrem na Východ.

Měl by být zachován poplatek za prázdná paměťová média?

Ne!

Presumpce viny všech Čechů legalizována v zájmu soukromé firmy. Fakt peklo.

Imigrační politika je ve většině zemí západní Evropy jedním z nejdůležitějších témat před volbami do Evropského parlamentu. Multikulturní přístup k integraci imigrantů se v zemích západní Evropy ukázal jako zcela neúspěšný. Jako žena a matka také s velkým znepokojením sleduji rozšiřování zcela nehumánních praktik a snahu o potlačování ženských práv, které je s islámem nedílně spjato, v zemích s velkým počtem muslimských imigrantů. Jako příklad vybírám pouze jeden šokující údaj: v zemích Evropské unie žije kolem 500 tisíc obětí mrzačení ženských pohlavních orgánů a každým rokem je zhruba 180 tisíc dívek a žen v ohrožení (Evropský parlament 2009).

Ženská obřízka nemá nic společného s islámem. Islám to nevyžaduje, což bylo potvrzeno například Vrchním soudem pro náboženský výzkum v Egyptě, což je nejvyšší náboženská autorita v zemi. Ve svatých místech islámu, jako je Mekka nebo Medina, se ženská obřízka neprovádí.

První zmínky o ženské obřízce přichází už z doby faraónů a celá věc prostoupila střední a východní Afriku (ale provádí se v menší míře i v Asii) spíš jako forma tradice a kultu, než že by byla spojena s náboženstvím.

V EU, ale i v USA nebo Austrálii je tato praktika dlouho let zakázána a praktikujícím hrozí vysoké tresty.

Proto si myslím, že imigrace může naopak pomáhat ženám, které se narodily v oblastech, kde se obřízka provádí. Pevně věřím, že Evropa spíš bude přicházející měnit k obrazu svému, než že by umožnila rozšíření praktik, které jsou nám absolutně cizí.

Jste pro legislativní zákaz potratů?(At už v jakékoli podobě)?

Ne. Důvod je jednoduchý – okamžitě by vzrostl počet úmrtí žen způsobených pokoutními potraty.

Měla by být marihuana legalizována?

Ano.

V Coloradu nebo Washingtonu si už může člověk legálně koupit to, co všichni na světě používají a ruzné státy jim k tomu hrajou ohranou píseň o tom, že se účastní kriminálního jednání. Nechci, aby děti plnily přeplněné české věznice a chci, aby byla marihuana legalizována.

Problém ovšem nastává v Mexiku, kde drogovým kartelům, podporovaným DEA, kvůli legalizaci v USA klesají zisky.

Měla by ČR být i nadále členem EU.

Ano. Tohle je úplně jasný. Pro ČR není výhodné být členem Ruska.

Měl by stát omezovat výrobu potravin z geneticky modifikovaných organizmů?

Ano.

„Superplodiny“ vytláčí normální rostliny a to vede k ničení druhové rozmanitosti. Navíc, alergik už dnes často neví, co vlastně jí a co mu může spustit život ohrožující alergickou reakci.

Například může jíst mrkev, ve který je naklonován křen s ořechy

Měl by stát garantovat základní připojení k internetu pro všechny občany?

Je mi to celkem jedno. Pokud stát neomezí nějakou svoji věc pouze na internet, není nutné, aby se míchal do podnikání telekomunikačním firmám.

(Liší se od stanoviska Pirátu, kterí jsou pro garantování.)

Měly by obchodní řetězce nabízet povinně předepsaný podíl potravin od českých výrobců?

Ne.

Tohle v podstatě nejde zařídit, když i polské máslo balené v ČR je český výrobek.

Stahování „pirátského“ obsahu z internetu by mělo být trestné?

CHA!

Měla by minimální hrubá mzda být nejméně 10 000 Kč mesíčně?

Minimální mzda by měla být celoevropsky odvozena od průměrné mzdy v každém státě.

Dnešní praktiky, kdy se v ČR platí 50,60 Kč na hodinu a zbytek “mzdy“ se doplácí odměnami v hotovosti, jsou sice příjemné pro zaměstnavatele, ale velmi nepříjemné pro lidi, kteří budou mít od takové legrační sumy odvozen důchod.

Měli by občané docházející na pravidelné preventivní prohlídky platit nižší zdravotní pojištení?

Ano.

Ze čtvrtstoletí praxe ve svém oboru vím, že jakákoliv prevence je levnější než  řešení rozpoutané katastrofy, což je podle mě univerzální pro všechny obory lidské činnosti. Proto si myslím, že lidé by měli být k prevenci svého zdraví motivováni a v tomto případě i finančně.

(Liší se od stanoviska Pirátů, kteří jsou proti .)

Mělo by být účetnictví politických stran včetně smluv a dokladů pravidelně zveřejňováno na internetu?

Ano!

Jedna z nejdůležitejších věcí.

Měla by se armáda ČR účastnit zahraničních vojenských misí?

Ano.

Češi za posledních dvacet let rozhodně nikde ostudu neudělali a vyplývá to i z našeho členství v NATO.

(Liší se od stanoviska Pirátů, kteří jsou proti, případně účast podmiňují referendem.)

Měl by stát pravidelně zveřejňovat platy a odměny vrcholných politiků a vysokých státních úředníků?

Ano.

Samozřejmě. Já vždycky znal platy mých podřízených.

Měl by stát omezit přístup k webovým stránkám s obsahem nevhodným pro nezletilé?

Ne.

Stát by neměl jakýmkoliv způsobem zasahovat do svobody na internetu. Dnes zablokujeme porno a zítra budeme sedět ve vězení za trestné sdílení návodu k výrobě autorských švestkových knedlíků.

Mělo by být technické vzdělávání na středních a vysokých školách státem podporováno na úkor jiných oborů?

Ne

Jakékoliv vzdělávání na státních středních a vysokých školách by mělo být státem podporováno stejným způsobem.

Mělo by být očkování vždy dobrovolné?

Ano.

Žijí mezi námi lidé, kteří nikdy očkováni nebyli a nic se neděje. Osobně ale očkování všem doporučuju.

Měla by být platnost smluv uzavřených veřejnou správou podmíněna jejich zveřejněním v registru smluv?

Ano.

Samozřejmě, další z nejdůležitějších věcí. Já chci vědět, jak stát hospodaří a tohle je jedna z cest, jak to zjistit.

Měla by se spotřební daň z pohonných hmot snížit alespoň o 2 Kč/litr?

Ano.

Česko by se přeci jenom mohlo v něčem inspirovat i na Slovensku.

Měla by být sazba DPH na základní potraviny nejvýše 10 %.?

Ano.

Potraviny, vyjma alkoholu, by měly mít výjimku a měla by pro ně platit nižší daň, než pro pivo, pánské botky nebo gazíky.

Měly by být důchody valorizovány minimálne o inflaci?

Ano.

Když vidím rodiče, jak na ně útočí například ČEZ se svými automaticky zvyšujícími se zálohami za energie, říkám si, že ta inflace je minimum, co by měli důchodci každý rok dostávat navíc.

Měl by se snížit věk trestní odpovědnosti na 14 let?

Ne.

Ve čtrnácti letech jsem nevěděl o životě nic. Maximálne jsem v tý době zjistil, kam se dá jít na pivo.

(Liší se od stanoviska Pirátů, kteří jsou pro snížení věku trestní odpovědnosti na 14 let.)

Jaký názor máte na možnost uzákonění trestu smrti?

Negativní. Trest smrti je nevratná brutalita patřící do minulého století.

Mělo by být studium na veřejných vysokých školách zpoplatněno?

Ne.

Veřejné vysoké školství musí být dostupné pro všechny tak, aby už od dětství neměli studenti v zádech peklo zapůjčených peněz na studium a následně stres ze soukromého exekutora.

Jaký máte obecně názor na solární elektrárny a tzv. „solární business“?

Po svých cestách jsem projížděl často skrz solární elektrárny a měl jsem dobrý pocit, že se tady vyrábí energie ze zdroje, který ji vydává zadarmo a ve velké intenzitě. Takže mám k solárním elektrárnám pozitivní vztah. Na druhou stranu, chtěl bych, aby elektřina ze Slunce, vody, větru, atomových vazeb nebo i ta archaická, ze zkamenělých stromů, byla pro občana stejně drahá. Chtěl bych taky, aby byl energetický mix ČR moderní a ne takový jaký je, tzn. více než 50% výroby je právě z těch stromů.

Jaký je váš obecný názor na jadernou energii, JE a dostavbu JETE?

Jaderná energie mě baví, protože se mi to jeví jako hezký zvládnutí sil vesmíru. Na druhou stranu, dostavba Temelína v situaci, kdy žádnou další elektřinu nepotřebujeme, protože i dnes už vyvážíme víc jak 20%, a ceny elektřiny se budou snižovat, je podle mě cesta do pekla katastrofálního zadlužení státu.

Jsem tak proti dostavbě Temelína.

Stanovisko Pirátů k této věci neznám, ale věřím, že bude podobné, protože základním bodem hospodářského programu Pirátů je snížení zadlužení ČR.

Je navíc fascinující, že stát nebyl schopen nalézt za dvacet let úložiště odpadů a jednání s obcemi, na jejichž pozemky by se odpad mohl případně umístit, zkrachovalo a dnes stojíme úplně na začátku debaty.

Jaký máte obecně názor na lodní (vodní) dopravu, její případný rozvoj a její srovnání s ostatními druhy dopravy, zejména pak kamionovou a popř. její podporu.

Lodní doprava mi připadá skvělá, jednoznačně jí dávám přednost před kamionovou.

Souhlasíte s tím, aby si registrovaní partneři mohli adoptovat dítě z dětského domova?

Ano.

Je dokázaný, že děti jdou z rodiny s vyšší inteligencí, než z dětského domova.

Co je politický obchod, a co už korupce?

Politický obchod je ústup z politických pozic vedoucí k prosazení politických cílů. Korupce se týká osobního prospěchu. Tím je to daný, ne?

Kolik má činit mzda učitele základní školy?

Průměrný plat učitele po desetileté praxi v zemích OECD je dvojnásobkem platu učitele v Česku. Přál bych českým učitelům aspoň ten průměr. Podpora vzdělanosti je jedním z hlavních bodů programu Pirátů.

Je podle vás udělení Nobelovy ceny za mír Evropské unii správným rozhodnutím?

Ano. EU dokázala zchladit kontinent, ze kterýho v minulém století vzešla třicetiletá světová válka a změnit nenávist hlavních tragédů v úspěšnou spolupráci. Evropa je domovem těch nejagresivnějích národů světa a pokud se jejich energii nepodaří nasměrovat ke spolupráci, druhou variantou je už potom jenom další katastrofa.

Jaké jsou české národní zájmy?

ČNZ je jak od Palackýho. Dneska už jde jen o život a štěstí jednotlivých Čechů, kterým musí český stát zajistit podporu všech států Evropy.

Tkví budoucnost Evropy v hlubší integraci a federalizaci?

Na mapě světa je pár klíčových států: USA, Rusko, Brazílie, Čína, Indie, Austrálie a… Evropa. Ta jako jediná nemá ministra financí a obrany.

Myslíte si, že Česko zaostává v potírání korupce za zbytkem EU?

Míra korupce je přímo úměrná příjemnému počasí. Proto jsou na tom severní státy EU dobře a jižní špatně. Česko asi potřebuje víc krutý zimy.

Jakými jazyky hovoříte?

Anglicky, španělsky, portugalsky, slovensky. Dvanáct let jsem se učil rusky, takže až to bude potřeba, nějak to dám. Česky občas taky něco řeknu, ale myslím si, že člověk, než něco řekne, by se měl nejdřív vnitřně ujistit, jestli jsou jeho slova lepší než ticho.

Další dotazy mi můžete klidně položit tady, do pátku se budu snažit na všechno odpovědět.