Reklama
 
Blog | Ivan Derer

Dopis Dědu Mrázovi

Вы самый добрый на свете, и поэтому я хотел бы Вас попросить о маленьком подарке на Новый Год, который наступит через пару недель .

(Český překlad následuje po ruském originálu.)

Уважаемый г-н Дед Мороз!
Вы самый добрый на свете, и поэтому я хотел бы Вас попросить о маленьком подарке на Новый Год, который наступит через пару недель .

Дедушка, расстояние, которые Вы и я прошли за свою жизнь в период коммунизма и нормального общественного строя, разные. Но мы оба знаем, что политику, тем более на глобальном уровне, нередко людям понять трудно, если они смотрят на нее через фильтры, создаваемые газетами или интернетом.

Вы и я, хотя здесь Вы больше чем я, знаете, что политик зачастую попадает в сети разных и нередко важных общественных интересов. За них борятся как общественные, религиозные, так и финансовые и преступные группы.

Эти интересы формируют сегодняшний мир и отдельные политические системы, при этом я и Вы знаем, что по-другому это не будет и что даже не имеет смысла с этим бороться. Наоборот, лучше это давление использовать в свою пользу.

На этом месте я и подхожу к сути моего письма. К сути моего новогоднего подарка.

Сегодняшний мир не рассматривает Россию в качестве державы, которая стойко сражается с Китаем и США за влияние в мире, а как страну, в которой за решеткой оказываются люди, выразившие свое несогласие с политикой государства, в котором живут. Публичное проявление несогласия является в нормальных странах обычным явлением, которое власти терпят, а если за него и преследуют людей, то они получают в основном незначительные наказания.

Поэтому я (постоянный читатель новостей в мире) совсем не могу понять, что за подобный крик несогласия участницы группы Pussy Riot наказаны арестом, хотя очевидно, что их деяние заслуживает как максимум наказания в виде штрафа. Ведь отношение государства и правоохранительных органов к таким поступкам и отличает нормальные страны от репрессивных.

Уважаемый г-н Дед Мороз, я уверен, что Вы не уступите релевантным общественным интересам и будете способствовать освобождению молодых храбрых девушек на свободу тем, что публично выскажете свое отрицательное отношение по поводу их преследования. Этот жест может Вам помочь направить общественное давление в русло, которое находится в Вашем интересе и может убедить мир в том, что Россия – нормальное государство, где люди могут не бояться проявить свое мнение, пусть и очень спорным способом.

Спасибо!

Иван Дерер

посланный – http://pochta-dm.ru/contacts/

Reklama

посланный также президенту Путинуhttp://eng.letters.kremlin.ru/

 

Vážený pane Dědo Mrázi

celý rok jsem byl hodný, i když s malými nepodstatnými výjimkami, a tak bych Vás dnes rád poprosil o malý dárek k blížícím se pravoslavným Vánocům.

Vy i já jsme ušli různě dlouhou cestu obdobím komunismu a normálního společenského zřízení. Vy i já víme, že politika, navíc na globální úrovni, je často nepochopitelná lidem, kteří se na ní dívají skrz filtry společenských deníků nebo internetových informačních serverů.

Vy i já, a tady zřejmě Vy více než já, víte, že politik je často vystaven různým relevantních společenských zájmům, ať už jde o skupiny občanské, podnikatelské nebo náboženské.

Tyto zájmy formují dnešní svět a jednotlivé politické systémy a Vy i já víme, že jinak to nebude a že ani nemá valnou cenu s tím bojovat, ale spíš je lepší tyto tlaky využívat ke svému prospěchu a prospěchu státu, jehož je politik představitelem.

Tím se dostávám k podstatě toho, proč Vám píšu. K podstatě mého vánočního dárku.

Dnešní svět se dívá na Rusko ne jako na velmoc, která zdatně soupeří s USA, EU a Čínou o vliv ve světě, ale jako na zemi, kde se zavírají do vězení lidé, kteří vyjádřili nesouhlas s politikou státu, ve kterém žijí.

Hlasité vyjadřování nesouhlasu je v normálních zemích běžný fenomén, který je tolerován a pokud je stíhán, tak většinou symbolicky.

Jako pravidelnému čtenáři denních zpráv je pro mě nepochopitelné, že za výkřik nesouhlasu, jehož umožněním a nekriminalizaci se liší normální státy od nenormálních, jsou dnes členky Pussy Riot trestány v Rusku vězením, když je do oči bijící, že jejich provinění by mělo být maximálně trestáno pořádkovou pokutou.

Vážený pane Dědo Mrázi, věřím, že v tomto případě nepodlehnete relevantním společenským zájmům a zasadíte se o propuštění mladých odvážných žen z vězení tím, že otevřeně vyjádříte svůj negativní názor na jejich stíhání. Toto gesto vám může pomoci nasměrovat společenské tlaky směrem, který je ve Vašem zájmu a přesvědčit svět o tom, že Rusko je normálním státem, kde se lidé nemusí bát vyjádřit svůj názor, byť i velmi kontroverzním způsobem.

Děkuji.

Ivan Derer

Zaslano na adresu: http://pochta-dm.ru/contacts/

Zasláno také prezidentu Putinovi : http://eng.letters.kremlin.ru/